மாவட்டத்தின் பெயர் :: தர்மபுரி ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் :: கடத்தூர்
பதவியின் பெயர்:: கிராம ஊராட்சி தலைவர்
வரிசை எண் கிராம ஊராட்சியின் பெயர் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 பசுவாபுரம் 4
2 புட்டிரெட்டிபட்டி 6
3 சிந்தல்பாடி 6
4 கோபிசெட்டிபாளையம் 10
5 குருபரஅள்ளி 6
6 கர்த்தானுர் 4
7 கேத்துரெட்டிபட்டி 10
8 லிங்கநாய்க்கனஅள்ளி 4
9 மடதஅள்ளி 4
10 மணியம்பாடி 10
11 மோட்டாங்குறிச்சி 13
12 நல்லகுட்லஅள்ளி 7
13 ஒபிலிநாய்க்கனஅள்ளி 6
14 ஒசஅள்ளி 9
15 புலியம்பட்டி 4
16 ரேகடஅள்ளி 5
17 இராமியனஅள்ளி 3
18 சில்லாரஅள்ளி 3
19 சுங்கரஅள்ளி 4
20 சந்தப்பட்டி 4
21 தாளநத்தம் 6
22 தென்கரைகோட்டை 5
23 தாதனூர் 2
24 வகுத்துபட்டி 3
25 வெங்கடதாரஅள்ளி 4
மொத்தம் 142