மாவட்டத்தின் பெயர் :: தர்மபுரி ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் :: நல்லம்பள்ளி
பதவியின் பெயர்:: கிராம ஊராட்சி தலைவர்
வரிசை எண் கிராம ஊராட்சியின் பெயர் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 அதியமான்கோட்டை 5
2 பாலஜங்கமனஅள்ளி 6
3 பண்டஅள்ளி 8
4 பேடறஅள்ளி 8
5 பொம்மசமுத்திரம் 6
6 பூதனஅள்ளி 5
7 தளவாய்அள்ளி 6
8 தின்னஅள்ளி 5
9 டொக்குபோதனஅள்ளி 10
10 எச்சனஅள்ளி 10
11 ஏலகிரி 6
12 எர்ரபையனஅள்ளி 11
13 இண்டூர் 3
14 ஏ.ஜெட்டிஅள்ளி 4
15 கம்மம்பட்டி 4
16 கோணங்கிஅள்ளி 7
17 இலளிகம் 8
18 மாதேமங்கலம் 12
19 மானியதஅள்ளி 11
20 மிட்டாரெட்டிஅள்ளி 8
21 நாகர்கூடல் 7
22 நல்லம்பள்ளி 7
23 நார்த்தம்பட்டி 6
24 பாகலஅள்ளி 8
25 பாளையம்புதூர் 6
26 பாலவாடி 12
27 பங்குநத்தம் 9
28 சாமிசெட்டிப்பட்டி 12
29 சிவாடி 7
30 சோமேனஅள்ளி 6
31 தடங்கம் 7
32 தொப்பூர் 12
மொத்தம் 242