மாவட்டத்தின் பெயர் :: தர்மபுரி ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் :: பென்னகரம்
பதவியின் பெயர்:: கிராம ஊராட்சி தலைவர்
வரிசை எண் கிராம ஊராட்சியின் பெயர் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 ஆச்சாரஅள்ளி 3
2 அஞ்சேஅள்ளி 10
3 அரக்காசனஅள்ளி 9
4 பிளியனூர் 16
5 சின்னம்பள்ளி 11
6 கிட்டனஅள்ளி 4
7 கலப்பம்பாடி 5
8 கூத்தப்பாடி 17
9 கூக்கூட்டமருதஅள்ளி 8
10 மாதேஅள்ளி 8
11 மாங்கரை 5
12 மஞ்சநாயக்கனஅள்ளி 17
13 ஒன்னப்பகவுண்டனஅள்ளி 5
14 பள்ளிப்பட்டி 5
15 பருவதனஅள்ளி 8
16 பனைகுளம் 4
17 பிக்கிலி 9
18 சத்தியநாதபுரம் 8
19 செங்கனூர் 4
20 தித்தியோப்பனஅள்ளி 7
21 வட்டுவனஅள்ளி 7
22 வேலம்பட்டி 7
23 வேப்பிலைஅள்ளி 12
மொத்தம் 189