மாவட்டத்தின் பெயர் :: தர்மபுரி ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் :: மொரப்பூர்
பதவியின் பெயர்:: கிராம ஊராட்சி தலைவர்
வரிசை எண் கிராம ஊராட்சியின் பெயர் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 பன்னிகுளம் 8
2 தாசிரஅள்ளி 3
3 கோபிநாதம்பட்டி 4
4 ஈச்சம்பாடி 8
5 இருமத்தூர் 6
6 ஜக்குபட்டி 4
7 கதிர்நாய்க்கனஅள்ளி 4
8 கெலவள்ளி 3
9 கெரகோடஅள்ளி 4
10 கொங்கரப்பட்டி 5
11 மொரப்பூர் 4
12 நவலை 6
13 போளையம்பள்ளி 5
14 இராணிமூக்கனூர் 5
15 சாமாண்டஅள்ளி 7
16 தொப்பம்பட்டி 8
17 வகுரப்பம்பட்டி 4
18 கொசப்பட்டி 5
மொத்தம் 93