மாவட்டத்தின் பெயர் :: தர்மபுரி ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் :: காரிமங்கலம்
பதவியின் பெயர்:: கிராம ஊராட்சி தலைவர்
வரிசை எண் கிராம ஊராட்சியின் பெயர் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 அடிலம் 6
2 அண்ணாமலைஹள்ளி 3
3 பைசுஅள்ளி 6
4 பந்தாரஅள்ளி 9
5 பேகாரஅள்ளி 4
6 பிக்கனஅள்ளி 7
7 பொம்மஹள்ளி 7
8 திண்டல் 4
9 எலுமிச்சனஅள்ளி 7
10 எர்ரசீகலஅள்ளி 5
11 கெண்டிகானஅள்ளி 9
12 ஹனுமந்தபுரம் 9
13 இண்டமங்கலம் 10
14 ஜக்கசமுத்திரம் 11
15 ஜிட்டான்டஹள்ளி 4
16 காலப்பனஹள்ளி 4
17 கேத்தனஅள்ளி 6
18 கெரகோடஅள்ளி 4
19 கோவிலூர் 6
20 கும்பாரஹள்ளி 8
21 மஹேந்திரமங்கலம் 4
22 மல்லிகுட்டை 6
23 மொட்டலூர் 7
24 முக்குளம் 9
25 முருக்கம்பட்டி 5
26 நாகனம்பட்டி 6
27 பெரியாம்பட்டி 6
28 புலிக்கல் 4
29 பூமாண்டஹள்ளி 7
30 தும்பலஅள்ளி 15
மொத்தம் 198