மாவட்டத்தின் பெயர் :: தர்மபுரி ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் :: ஏரியூர்
பதவியின் பெயர்:: கிராம ஊராட்சி தலைவர்
வரிசை எண் கிராம ஊராட்சியின் பெயர் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 அஜ்ஜனஅள்ளி 9
2 பத்ரஅள்ளி 8
3 தொன்னகுட்டஅள்ளி 6
4 கோடிஅள்ளி 6
5 மஞ்சாரஅள்ளி 14
6 நாகமரை 11
7 பெரும்பாலை 14
8 இராமகொண்டஅள்ளி 6
9 சுஞ்சல்நத்தம் 11
10 கெண்டையனஅள்ளி 10
மொத்தம் 95