மாவட்டத்தின் பெயர் :: நீலகிரி ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் :: உதகமண்டலம்
கிராம ஊராட்சியின் பெயர் :: எப்பநாடு பதவியின் பெயர்:: கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர்
வரிசை எண் வார்டு எண் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 வார்டு 1 2
2 வார்டு 2 2
3 வார்டு 3 3
4 வார்டு 4 1
5 வார்டு 5 3
6 வார்டு 6 2
7 வார்டு 7 4
8 வார்டு 8 1
9 வார்டு 9 2
10 வார்டு 10 1
11 வார்டு 11 1
12 வார்டு 12 1
மொத்தம் 23