மாவட்டத்தின் பெயர் :: நீலகிரி ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் :: உதகமண்டலம்
கிராம ஊராட்சியின் பெயர் :: கக்குச்சி பதவியின் பெயர்:: கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர்
வரிசை எண் வார்டு எண் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 வார்டு 1 1
2 வார்டு 2 1
3 வார்டு 3 4
4 வார்டு 4 3
5 வார்டு 5 1
6 வார்டு 6 4
7 வார்டு 7 7
8 வார்டு 8 2
9 வார்டு 9 2
10 வார்டு 10 1
11 வார்டு 11 3
12 வார்டு 12 1
13 வார்டு 13 2
14 வார்டு 14 3
15 வார்டு 15 3
மொத்தம் 38