மாவட்டத்தின் பெயர் :: நீலகிரி ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் :: உதகமண்டலம்
கிராம ஊராட்சியின் பெயர் :: நஞ்சநாடு பதவியின் பெயர்:: கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர்
வரிசை எண் வார்டு எண் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 வார்டு 1 3
2 வார்டு 2 4
3 வார்டு 3 3
4 வார்டு 4 3
5 வார்டு 5 1
6 வார்டு 6 5
7 வார்டு 7 4
8 வார்டு 8 3
9 வார்டு 9 5
10 வார்டு 10 3
11 வார்டு 11 2
12 வார்டு 12 2
13 வார்டு 13 2
14 வார்டு 14 2
15 வார்டு 15 4
மொத்தம் 46