மாவட்டத்தின் பெயர் :: நீலகிரி ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் :: உதகமண்டலம்
கிராம ஊராட்சியின் பெயர் :: தும்மனட்டி பதவியின் பெயர்:: கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர்
வரிசை எண் வார்டு எண் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 வார்டு 1 4
2 வார்டு 2 1
3 வார்டு 3 2
4 வார்டு 4 3
5 வார்டு 5 1
6 வார்டு 6 1
7 வார்டு 7 1
8 வார்டு 8 1
9 வார்டு 9 1
10 வார்டு 10 2
11 வார்டு 11 1
12 வார்டு 12 1
13 வார்டு 13 1
14 வார்டு 14 2
15 வார்டு 15 1
மொத்தம் 23