மாவட்டத்தின் பெயர் :: நீலகிரி ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் :: கோத்தகிரி
கிராம ஊராட்சியின் பெயர் :: ஜக்கனாரை பதவியின் பெயர்:: கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர்
வரிசை எண் வார்டு எண் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 வார்டு 1 2
2 வார்டு 2 4
3 வார்டு 3 2
4 வார்டு 4 2
5 வார்டு 5 4
6 வார்டு 6 2
7 வார்டு 7 3
8 வார்டு 8 6
9 வார்டு 9 2
10 வார்டு 10 3
11 வார்டு 11 4
12 வார்டு 12 4
13 வார்டு 13 3
14 வார்டு 14 3
15 வார்டு 15 1
மொத்தம் 45