மாவட்டத்தின் பெயர் :: திருச்சிராப்பள்ளி ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் :: தொட்டியம்
கிராம ஊராட்சியின் பெயர் :: அலகரை பதவியின் பெயர்:: கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர்
வரிசை எண் வார்டு எண் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 வார்டு 1 4
2 வார்டு 2 4
3 வார்டு 3 5
4 வார்டு 4 2
5 வார்டு 5 3
6 வார்டு 6 3
7 வார்டு 7 4
8 வார்டு 8 5
9 வார்டு 9 4
10 வார்டு 10 5
11 வார்டு 11 4
12 வார்டு 12 5
மொத்தம் 48