மாவட்டத்தின் பெயர் :: ராமநாதபுரம் ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் :: மண்டபம்
கிராம ஊராட்சியின் பெயர் :: பாம்பன் பதவியின் பெயர்:: கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர்
வரிசை எண் வார்டு எண் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 வார்டு 1 2
2 வார்டு 2 5
3 வார்டு 3 5
4 வார்டு 4 4
5 வார்டு 5 6
6 வார்டு 6 5
7 வார்டு 7 8
8 வார்டு 8 3
9 வார்டு 9 2
10 வார்டு 10 2
11 வார்டு 11 2
12 வார்டு 12 2
13 வார்டு 13 5
14 வார்டு 14 1
15 வார்டு 15 2
மொத்தம் 54