மாவட்டத்தின் பெயர் :: ராமநாதபுரம் ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் :: இராமநாதபுரம்
கிராம ஊராட்சியின் பெயர் :: சக்கரக்கோட்டை பதவியின் பெயர்:: கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர்
வரிசை எண் வார்டு எண் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 வார்டு 1 2
2 வார்டு 2 5
3 வார்டு 3 2
4 வார்டு 4 7
5 வார்டு 5 6
6 வார்டு 6 3
7 வார்டு 7 3
8 வார்டு 8 6
9 வார்டு 9 4
10 வார்டு 10 4
11 வார்டு 11 5
12 வார்டு 12 3
13 வார்டு 13 3
14 வார்டு 14 1
15 வார்டு 15 3
மொத்தம் 57