மாவட்டத்தின் பெயர் :: விருதுநகர் ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் :: விருதுநகர்
கிராம ஊராட்சியின் பெயர் :: ரோசல்பட்டி பதவியின் பெயர்:: கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர்
வரிசை எண் வார்டு எண் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 வார்டு 1 5
2 வார்டு 2 4
3 வார்டு 3 10
4 வார்டு 4 5
5 வார்டு 5 6
6 வார்டு 6 4
7 வார்டு 7 8
8 வார்டு 8 5
9 வார்டு 9 6
10 வார்டு 10 7
11 வார்டு 11 4
12 வார்டு 12 7
13 வார்டு 13 5
14 வார்டு 14 3
15 வார்டு 15 4
மொத்தம் 83