மாவட்டத்தின் பெயர் :: கன்னியாகுமரி ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் :: இராஜாக்கமங்கலம்
கிராம ஊராட்சியின் பெயர் :: இராஜாக்கமங்கலம் பதவியின் பெயர்:: கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர்
வரிசை எண் வார்டு எண் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 வார்டு 1 2
2 வார்டு 2 3
3 வார்டு 3 2
4 வார்டு 4 2
5 வார்டு 5 2
6 வார்டு 6 4
7 வார்டு 7 2
8 வார்டு 8 2
9 வார்டு 9 1
10 வார்டு 10 2
11 வார்டு 11 4
12 வார்டு 12 4
13 வார்டு 13 2
14 வார்டு 14 4
15 வார்டு 15 3
மொத்தம் 39