மாவட்டத்தின் பெயர் :: கன்னியாகுமரி ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் :: தக்கலை
கிராம ஊராட்சியின் பெயர் :: நுள்ளிவிளை பதவியின் பெயர்:: கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர்
வரிசை எண் வார்டு எண் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 வார்டு 1 2
2 வார்டு 2 2
3 வார்டு 3 2
4 வார்டு 4 4
5 வார்டு 5 2
6 வார்டு 6 3
7 வார்டு 7 3
8 வார்டு 8 3
9 வார்டு 9 2
10 வார்டு 10 1
11 வார்டு 11 1
12 வார்டு 12 2
13 வார்டு 13 2
14 வார்டு 14 2
15 வார்டு 15 3
மொத்தம் 34