மாவட்டத்தின் பெயர் :: கன்னியாகுமரி ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் :: தக்கலை
கிராம ஊராட்சியின் பெயர் :: திக்கணம்கோடு பதவியின் பெயர்:: கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர்
வரிசை எண் வார்டு எண் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 வார்டு 1 3
2 வார்டு 2 3
3 வார்டு 3 3
4 வார்டு 4 3
5 வார்டு 5 6
6 வார்டு 6 2
7 வார்டு 7 4
8 வார்டு 8 4
9 வார்டு 9 3
10 வார்டு 10 3
11 வார்டு 11 4
12 வார்டு 12 2
13 வார்டு 13 2
14 வார்டு 14 4
15 வார்டு 15 4
மொத்தம் 50