மாவட்டத்தின் பெயர் :: கன்னியாகுமரி ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் :: முன்சிறை
கிராம ஊராட்சியின் பெயர் :: பைங்குளம் பதவியின் பெயர்:: கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர்
வரிசை எண் வார்டு எண் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 வார்டு 1 3
2 வார்டு 2 2
3 வார்டு 3 5
4 வார்டு 4 3
5 வார்டு 5 2
6 வார்டு 6 7
7 வார்டு 7 3
8 வார்டு 8 3
9 வார்டு 9 7
10 வார்டு 10 2
11 வார்டு 11 5
12 வார்டு 12 1
13 வார்டு 13 3
14 வார்டு 14 2
15 வார்டு 15 3
மொத்தம் 51