மாவட்டத்தின் பெயர் :: கன்னியாகுமரி ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் :: முன்சிறை
கிராம ஊராட்சியின் பெயர் :: தூத்தூர் பதவியின் பெயர்:: கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர்
வரிசை எண் வார்டு எண் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 வார்டு 1 2
2 வார்டு 2 3
3 வார்டு 3 2
4 வார்டு 4 3
5 வார்டு 5 2
6 வார்டு 6 1
7 வார்டு 7 1
8 வார்டு 8 2
9 வார்டு 9 2
10 வார்டு 10 2
11 வார்டு 11 3
12 வார்டு 12 2
13 வார்டு 13 1
14 வார்டு 14 1
15 வார்டு 15 2
மொத்தம் 29