மாவட்டத்தின் பெயர் :: கடலூர் ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் :: கடலூர்
கிராம ஊராட்சியின் பெயர் :: பாதிரிக்குப்பம் பதவியின் பெயர்:: கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர்
வரிசை எண் வார்டு எண் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 வார்டு 1 2
2 வார்டு 2 2
3 வார்டு 3 2
4 வார்டு 4 3
5 வார்டு 5 4
6 வார்டு 6 6
7 வார்டு 7 11
8 வார்டு 8 4
9 வார்டு 9 6
10 வார்டு 10 4
11 வார்டு 11 6
12 வார்டு 12 8
13 வார்டு 13 3
14 வார்டு 14 2
15 வார்டு 15 6
மொத்தம் 69