மாவட்டத்தின் பெயர் :: கடலூர் ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் :: கம்மாபுரம்
கிராம ஊராட்சியின் பெயர் :: இருப்பு பதவியின் பெயர்:: கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர்
வரிசை எண் வார்டு எண் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 வார்டு 1 4
2 வார்டு 2 6
3 வார்டு 3 2
4 வார்டு 4 5
5 வார்டு 5 5
6 வார்டு 6 2
7 வார்டு 7 2
8 வார்டு 8 3
9 வார்டு 9 8
10 வார்டு 10 4
11 வார்டு 11 2
12 வார்டு 12 6
மொத்தம் 49