மாவட்டத்தின் பெயர் :: கடலூர் ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் :: அண்ணாகிராமம்
கிராம ஊராட்சியின் பெயர் :: கீழ்கவரப்பட்டு பதவியின் பெயர்:: கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர்
வரிசை எண் வார்டு எண் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 வார்டு 1 3
2 வார்டு 2 8
3 வார்டு 3 4
4 வார்டு 4 2
5 வார்டு 5 4
6 வார்டு 6 1
7 வார்டு 7 3
8 வார்டு 8 3
9 வார்டு 9 4
10 வார்டு 10 2
11 வார்டு 11 2
12 வார்டு 12 1
மொத்தம் 37