மாவட்டத்தின் பெயர் :: அரியலூர் ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் :: ஜெயங்கொண்டம்
கிராம ஊராட்சியின் பெயர் :: உட்கோட்டை பதவியின் பெயர்:: கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர்
வரிசை எண் வார்டு எண் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 வார்டு 1 2
2 வார்டு 2 1
3 வார்டு 3 2
4 வார்டு 4 3
5 வார்டு 5 4
6 வார்டு 6 3
7 வார்டு 7 1
8 வார்டு 8 4
9 வார்டு 9 3
10 வார்டு 10 2
11 வார்டு 11 3
12 வார்டு 12 3
மொத்தம் 31