மாவட்டத்தின் பெயர் :: திருவண்ணாமலை ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் :: செங்கம்
கிராம ஊராட்சியின் பெயர் :: தீத்தாண்டபட்டு பதவியின் பெயர்:: கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர்
வரிசை எண் வார்டு எண் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 வார்டு 1 2
2 வார்டு 2 1
3 வார்டு 3 3
4 வார்டு 4 1
5 வார்டு 5 5
6 வார்டு 6 4
7 வார்டு 7 2
8 வார்டு 8 4
9 வார்டு 9 4
மொத்தம் 26