மாவட்டத்தின் பெயர் :: தஞ்சாவூர் ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் :: தஞ்சாவூர்
பதவியின் பெயர்:: கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர்
வரிசை எண் கிராம ஊராட்சியின் பெயர் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 கடகடப்பை 19
2 நாஞ்சிக்கோட்டை 61
3 நா.வல்லுண்டாம்பட்டு 16
4 வண்ணாரப்பேட்டை 17
5 ஆலக்குடி 30
6 சித்திரகுடி 22
7 இனாதுக்கான்பட்டி 23
8 கூடலூர் 12
9 கொண்டவிட்டான்திடல் 10
10 கொல்லாங்கரை 14
11 குருங்குளம் கிழக்கு 21
12 குருங்குளம் மேற்கு 19
13 குருவாடிப்பட்டி 6
14 கொ.வல்லுண்டான்பட்டு 13
15 குருங்களூர் 10
16 கல்விராயன்பேட்டை 15
17 கண்டிதம்பட்டு 18
18 காசநாடு புதூர் 16
19 காட்டூர் 8
20 குளிச்சபட்டு 11
21 மாரியம்மன்கோயில் 47
22 மணக்கரம்பை 31
23 மானாங்கோரை 19
24 மருங்குளம் 23
25 மடிகை 10
26 மாத்தூர் கிழக்கு 25
27 மாத்தூர் மேற்கு 30
28 மருதக்குடி 25
29 மேலவெளி 53
30 மொன்னயம்பட்டி 16
31 நல்லிச்சேரி 14
32 நரசநாயகபுரம் 16
33 நாகத்தி 10
34 நீலகிரி 59
35 பள்ளியேரி 8
36 பெரம்பூர் 1 சேத்தி 19
37 பெரம்பூர் 2 சேத்தி 13
38 பிள்ளையார்நத்தம் 9
39 பிள்ளையார்பட்டி 52
40 புதுப்பட்டிணம் 39
41 இராஜேந்திரம் 29
42 இராமாபுரம் 18
43 இராயந்தூர் 9
44 இராமநாதபுரம் 43
45 சக்கரசாமந்தம் 10
46 சீராளுர் 14
47 சென்னம்பட்டி 7
48 சூரக்கோட்டை 20
49 தண்டாங்கோரை 12
50 தென்பெரம்பூர் 12
51 தோட்டக்காடு 9
52 திருமலைசமுத்திரம் 24
53 திட்டை 16
54 திருக்கானூர்பட்டி 25
55 திருவேதிக்குடி 9
56 துறையூர் 6
57 வல்லம்புதூர் 13
58 வாளமிரான்கோட்டை 10
59 விளார் 42
60 உமையவள் ஆற்காடு 9
61 வடகால் 9
மொத்தம் 1225