மாவட்டத்தின் பெயர் :: தஞ்சாவூர் ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் :: பேராவூரணி
பதவியின் பெயர்:: கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர்
வரிசை எண் கிராம ஊராட்சியின் பெயர் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 அலிவலம் 6
2 அம்மையாண்டி 24
3 இடையாத்தி 23
4 காலகம் 27
5 களத்தூர் 24
6 கல்லூரணிக்காடு 15
7 குறிச்சி 6
8 மடத்திக்காடு 11
9 மாவடுகுறிச்சி 28
10 ஒட்டங்காடு 47
11 பைங்கால் 19
12 பழையநகரம் 12
13 பாலத்தளி 11
14 பெரியநாயகிபுரம் 32
15 பின்னவாசல் 19
16 பூவாளுர் 10
17 புனல்வாசல் 28
18 செங்கமங்கலம் 24
19 செருவாவிடுதி வடக்கு 19
20 செருவாவிடுதி தெற்கு 24
21 சொர்ணக்காடு 20
22 தென்னங்குடி 10
23 திருச்சிற்றம்பலம் 26
24 துறவிக்காடு 13
25 வலப்பிரமன்காடு 10
26 வாட்டாத்திக்கோட்டை 18
மொத்தம் 506