மாவட்டத்தின் பெயர் :: தஞ்சாவூர் ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் :: திருவையாறு
பதவியின் பெயர்:: கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர்
வரிசை எண் கிராம ஊராட்சியின் பெயர் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 அம்பதுமேல்நகரம் 6
2 அம்மையகரம் 12
3 அள்ளூர் 23
4 ஆவிக்கரை 17
5 பூதராயநல்லூர் 9
6 கடம்பங்குடி 10
7 கலுமங்கலம் 8
8 கடுவெளி 17
9 குழிமாத்தூர் 10
10 கீழத்திருப்பந்துருத்தி 27
11 கல்யாணபுரம் I சேத்தி 37
12 உப்புகாச்சிபேட்டை 13
13 கண்டியூர் 36
14 கருப்பூர் 16
15 காருகுடி 15
16 கோனேரிராஜபுரம் 11
17 மகாராஜபுரம் 12
18 மன்னார்சமுத்திரம் 26
19 மரூர் 12
20 முகாசாகல்யாணபுரம் 25
21 நடுக்காவேரி 22
22 பெரமூர் 32
23 புனவாசல் 18
24 ராயம்பேட்டை 25
25 சாத்தனூர் 18
26 செம்மங்குடி 13
27 திருவலம்பொழில் 11
28 திருப்பாலனம் 29
29 தில்லைசாதனம் 21
30 திருசோற்றுதுரை 26
31 வலப்பாகுடி 18
32 வண்ணாரன்குடி 12
33 வரகூர் 24
34 வேங்கடசமுத்ரம் 25
35 வைத்தியநாதன்பேட்டை 21
36 விலாங்குடி 14
37 வின்னமங்கலம் 14
38 வெல்லம்பெரம்பூர் 9
39 வடுகாகுடி 9
40 கல்யாணபுரம் II சேத்தி 22
மொத்தம் 725