மாவட்டத்தின் பெயர் :: தஞ்சாவூர் ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் :: ஒரத்தநாடு
பதவியின் பெயர்:: கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர்
வரிசை எண் கிராம ஊராட்சியின் பெயர் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 மேல உளூர் 18
2 ஆதனக்கோட்டை 11
3 ஆழிவாய்க்கால் 18
4 ஆம்பலாப்பட்டு வடக்கு 22
5 ஆம்பலாப்பட்டு தெற்கு 41
6 அருமுளை 9
7 ஆவிடநல்லவிஜயபுரம் 25
8 ஆயங்குடி 13
9 சின்னபொன்னப்பூர் 8
10 சோழபுரம் 17
11 ஈச்சங்கோட்டை 15
12 கக்கரை 17
13 கக்கரைக்கோட்டை 9
14 பொன்னப்பூர் கிழக்கு 10
15 கண்ணந்தங்குடி கீழையர் 19
16 கண்ணந்தங்குடி மேலையூர் 18
17 கண்ணுகுடி கிழக்கு 11
18 கண்ணுகுடி மேற்கு 18
19 கருக்காடிபட்டி 18
20 கரைமீண்டார்கோட்டை 10
21 காட்டுக்குறிச்சி 16
22 காவாரப்பட்டு 11
23 கீழ உளூர் 13
24 கீழவன்னிப்பட்டு 8
25 கோவிலூர் 19
26 குலமங்கலம் 9
27 மண்டலக்கோட்டை 13
28 மூர்த்தியம்பாள்புரம் 17
29 முள்ளூர்பட்டிகாடு 11
30 நடூர் 17
31 நெய்வாசல் தெற்கு 15
32 ஒக்கநாடு கீழையூர் 15
33 ஒக்கநாடு மேலையூர் 20
34 உறந்தராயன்குடிக்காடு 12
35 பாச்சூர் 13
36 பாளம்புத்தூர் 7
37 பஞ்சநதிக்கோட்டை 15
38 பருத்திகோட்டை 13
39 பேய்கரம்பன்கோட்டை 16
40 பொன்னப்பூர் மேற்கு 12
41 பூவத்தூர் 17
42 பொய்யுண்டார்கோட்டை 23
43 புதூர் 29
44 புலவன்காடு 13
45 இராகவாம்பாள்புரம் 16
46 சேதுராயன்குடிகாடு 13
47 தலையாமங்கலம் 18
48 தெக்கூர் 19
49 தெலுங்கன்குடிகாடு 14
50 தென்னமநாடு 28
51 தொண்டாரம்பட்டு 16
52 திருமங்கலகோட்டை கீழையூர் 16
53 திருமங்கலகோட்டை மேலையூர் 11
54 வடக்கூர் வடக்கு 20
55 வடக்கூர் தெற்கு 14
56 வடசேரி 20
57 வாண்டையானிருப்பு 8
58 வெள்ளூர் 21
மொத்தம் 915