மாவட்டத்தின் பெயர் :: நாகப்பட்டினம் ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் :: சீர்காழி
பதவியின் பெயர்:: கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர்
வரிசை எண் கிராம ஊராட்சியின் பெயர் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 அகணி 35
2 அத்தியூர் 18
3 ஆதமங்களம் 12
4 எடகுடிவடபாதி 25
5 கன்னியாக்குடி 19
6 கற்கோயில் 18
7 காரைமேடு 34
8 கதிராமங்கலம் 31
9 காத்திருப்பு 35
10 கீழசட்டநாதபுரம் 32
11 காவிரிபூம்பட்டிணம் 53
12 கொண்டல் 36
13 மணிக்கிராமம் 37
14 மங்கைமடம் 28
15 மருதங்குடி 18
16 நாங்கூர் 35
17 நெம்மேலி 20
18 நெப்பத்தூர் 33
19 பெருமங்கலம் 21
20 பெருந்தோட்டம் 65
21 பூம்புகார் 35
22 புதுதுரை 25
23 புங்கனூர் 32
24 இராதாநல்லூர் 37
25 சட்டநாதபுரம் 53
26 செம்பதனிருப்பு 34
27 செம்மங்குடி 20
28 திருநகரி 43
29 திருப்புங்கூர் 31
30 திருவெண்காடு 64
31 தென்னாம்பட்டினம் 35
32 தில்லைவிடங்கன் 15
33 திட்டை 28
34 திருவாலி 32
35 வள்ளுவக்குடி 19
36 வாணகிரி 48
37 விளந்திடசமுத்திரம் 39
மொத்தம் 1195