மாவட்டத்தின் பெயர் :: நாகப்பட்டினம் ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் :: கீவளுர்
பதவியின் பெயர்:: கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர்
வரிசை எண் கிராம ஊராட்சியின் பெயர் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 அகரகடம்பனூர் 25
2 75 அணக்குடி 17
3 ஆந்தகுடி 34
4 119 அணக்குடி 12
5 அத்திப்புலியூர் 31
6 ஆதமங்களம் 30
7 ஆனைமங்களம் 16
8 எரவாஞ்சேரி 19
9 இழுப்பூர் 13
10 எருக்கை 13
11 காக்கழனி 29
12 கிள்ளுக்குடி 17
13 கொடியாளத்தூர் 32
14 கோகூர் 19
15 கோயில்கண்ணாப்பூர் 15
16 கூரத்தாங்குடி 12
17 குருக்கத்தி 16
18 குருமணாங்குடி 20
19 கூத்தூர் 29
20 105 மாணலூர் 18
21 64 மாணலூர் 15
22 ஒக்கூர் 21
23 பட்டமங்களம் 19
24 ராதாமங்களம் 26
25 சாட்டியக்குடி 17
26 செருநல்லூர் 25
27 சிகார் 12
28 தெற்கு பனையூர் 23
29 தேவூர் 33
30 மோகனூர் 17
31 திருக்கண்ணங்குடி 23
32 வடகரை 19
33 வடகாலத்தூர் 16
34 வண்டலூர் 22
35 வலிவலம் 30
36 வெங்கிடங்கால் 19
37 வடக்கு பனையூர் 16
38 வெண்மணி 15
மொத்தம் 785