மாவட்டத்தின் பெயர் :: நாகப்பட்டினம் ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் :: செம்பனார் கோயில்
பதவியின் பெயர்:: கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர்
வரிசை எண் கிராம ஊராட்சியின் பெயர் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 நடுக்கரை 34
2 ஆக்கூர் 42
3 ஆலவேலி 22
4 அன்னவாசல் 17
5 அரசூர் 15
6 ஆறுபாதி 42
7 சந்திரபாடி 11
8 ஈச்சங்குடி 15
9 எடுத்துக்கட்டி 20
10 இளையாலூர் 26
11 எரவாஞ்சேரி 14
12 கூடலூர் 16
13 இலுப்பூர் 24
14 காளகஸ்தினாதபுரம் 24
15 காலமநல்லூர் 38
16 காழியப்பநல்லூர் 31
17 கஞ்சாநகரம் 34
18 கருவாழக்கரை 32
19 காட்டுச்சேரி 31
20 கீழ்மாத்தூர் 22
21 கீழபெரும்பள்ளம் 32
22 கீழையூர் 40
23 கிடங்கல் 19
24 கிடாரங்கொண்டான் 37
25 கிள்ளியூர் 16
26 கொண்டத்தூர் 34
27 கொத்தங்குடி 32
28 மடப்புரம் 30
29 டி. மணல்மேடு 14
30 மாமாகுடி 26
31 மாணிக்கப்பங்கு 24
32 மருதம்பள்ளம் 23
33 மாத்தூர் 18
34 மேலையூர் 23
35 மேலபெரும்பள்ளம் 35
36 மேமாத்தூர் 40
37 முடிகண்டநல்லூர் 37
38 முக்கரும்பூர் 19
39 நல்லாடை 27
40 நரசிங்கநத்தம் 23
41 நத்தம் 32
42 நெடுவாசல் 13
43 பாகசாலை 25
44 பரசலூர் 45
45 பிள்ளைபெருமாநல்லூர் 23
46 சேமங்கலம் 25
47 செம்பனார்கோயில் 26
48 தலையுடையவர்கோயில்பத்து 40
49 தில்லையாடி 43
50 திருச்சம்பள்ளி 19
51 திருக்களாச்சேரி 30
52 திருக்கடையூர் 29
53 திருவிடைக்கழி 30
54 திருவிளையாட்டம் 34
55 உத்திரங்குடி 29
56 விளாகம் 14
57 விசலூர் 14
மொத்தம் 1530