மாவட்டத்தின் பெயர் :: திருவாரூர் ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் :: திருவாரூர்
பதவியின் பெயர்:: கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர்
வரிசை எண் கிராம ஊராட்சியின் பெயர் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 அடியக்கமங்கலம் 59
2 அலிவலம் 38
3 ஆமூர் 13
4 ஆத்தூர் 16
5 கல்லிகுடி 28
6 கல்யாணமஹாதேவி 16
7 கல்யாணசுந்தரபுரம் 8
8 கீழகாவாதுகுடி 36
9 கொட்டாரக்குடி 11
10 கூடூர் 29
11 குன்னியூர் 26
12 மாங்குடி 30
13 நடப்பூர் 12
14 ஓடாசேரி 15
15 பழவனகுடி 30
16 பழையவலம் 14
17 பள்ளிவாரமங்கலம் 15
18 பெருங்குடி 20
19 புதூர் 33
20 புதுபத்தூர் 21
21 புலிவலம் 37
22 பின்னவாசல் 19
23 சேமங்கலம் 23
24 செருகுடி 20
25 தண்டலை 24
26 தப்பளாம்புலியூர் 28
27 திருக்காரவாசல் 26
28 திருநெய்பேர் 35
29 திருவாதிரைமங்கலம் 33
30 உமாமகேஸ்வரபுரம் 13
31 வடகரை 20
32 வைப்பூர் 21
33 வேலங்குடி 17
34 வேப்பத்தாங்குடி 33
மொத்தம் 819