மாவட்டத்தின் பெயர் :: திருச்சிராப்பள்ளி ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் :: மணச்சநல்லூர்
பதவியின் பெயர்:: கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர்
வரிசை எண் கிராம ஊராட்சியின் பெயர் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 அழகியமணவாளம் 32
2 அய்யம்பாளையம் 42
3 ஆய்குடி 20
4 இருங்களுர் 54
5 இனாம்கல்பாளையம் 23
6 இனாம்சமயபுரம் 35
7 எதுமலை 21
8 ஓமாந்தூர் 10
9 94.கரியமாணிக்கம் 27
10 கிளியநல்லூர் 40
11 கூத்தூர் 36
12 கொணலை 26
13 கோவத்தகுடி 33
14 சனமங்கலம் 20
15 சிறுகுடி 11
16 சிறுப்பத்தூர் 17
17 சிறுகனூர் 24
18 சீதேவிமங்கலம் 21
19 தத்தமங்கலம் 32
20 தளுதாளப்பட்டி 12
21 திருப்பைஞ்சீலி 46
22 திருவெள்ளரை 32
23 திருவாசி 25
24 திருப்பட்டூர் 15
25 தீராம்பாளையம் 26
26 பாலையூர் 9
27 பிச்சாண்டார்கோவில் 88
28 பூனாம்பாளையம் 32
29 பெரகம்பி 22
30 மாதவபெருமாள்கோவில் 33
31 மேல்பத்து 27
32 வலையூர் 10
33 வாழையூர் 19
34 வெங்கங்குடி 21
35 எண்.2 கரியமாணிக்கம் 74
மொத்தம் 1015