மாவட்டத்தின் பெயர் :: கரூர் ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் :: க.பரமத்தி
பதவியின் பெயர்:: கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர்
வரிசை எண் கிராம ஊராட்சியின் பெயர் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 பி.அணைப்பாளையம் 8
2 அஞ்சூர் 17
3 ஆரியூர் 10
4 அத்திபாளையம் 19
5 சின்னதாராபுரம் 41
6 எலவனூர் 9
7 கூடலூர் கிழக்கு 19
8 கூடலூர் மேற்கு 15
9 கார்வழி 14
10 காருடையாம்பாளையம் 13
11 கோடந்தூர் 22
12 குப்பம் 24
13 முன்னூர் 31
14 மொஞ்சனூர் 15
15 நடந்தை 10
16 நஞ்சைக்காளக்குறிச்சி 16
17 நெடுங்கூர் 10
18 க.பரமத்தி 24
19 பவித்திரம் 16
20 புஞ்சைக்காளக்குறிச்சி 17
21 புன்னம் 28
22 இராஜபுரம் 22
23 சூடாமணி 15
24 தென்னிலை கிழக்கு 28
25 தென்னிலை மேற்கு 18
26 தென்னிலை தெற்கு 20
27 தொக்குபட்டி 15
28 துக்காச்சி 16
29 தும்பிவாடி 19
30 விஸ்வநாதபுரி 18
மொத்தம் 549