மாவட்டத்தின் பெயர் :: புதுக்கோட்டை ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் :: கரம்பக்குடி
பதவியின் பெயர்:: கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர்
வரிசை எண் கிராம ஊராட்சியின் பெயர் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 அதிரான்விடுதி 14
2 வெள்ளாளவிடுதி 12
3 வலங்கொண்டான்விடுதி 15
4 பல்லவராயன்பாதை 23
5 கருப்பட்டிபட்டி 29
6 மழையூா் 30
7 களபம் 21
8 கரு.தெற்குதெரு 24
9 முள்ளங்குறிச்சி 55
10 கரு.கீழதெரு 18
11 பட்டத்திகாடு 19
12 திருமணஞ்சேரி 15
13 இலைகடிவிடுதி 15
14 ராங்கியன்விடுதி 10
15 பிலாவிடுதி 32
16 கீராத்தூர் 8
17 தீத்தான்விடுதி 22
18 பாப்பாபட்டி 15
19 முதலிபட்டி 12
20 தீத்தானிபட்டி 17
21 எம்.தெற்குதெரு 14
22 கலியாரன்விடுதி 8
23 குளந்திரான்பட்டு 18
24 ரெகுநாதபுரம் 18
25 புதுவிடுதி 13
26 வாண்டான்விடுதி 24
27 பந்துவகோட்டை 9
28 மருதன்கோன்விடுதி 11
29 கணக்கன்காடு 39
30 வாணக்கன்காடு 26
31 வடதெரு 21
32 கறம்பவிடுதி 12
33 மைலன்கோன்பட்டி 8
34 அம்புகோயில் 14
35 கட்டாத்தி 19
36 செங்கமேடு 20
37 ஒடப்பவிடுதி 18
38 பொன்னன்விடுதி 24
39 மாங்கோட்டை 37
மொத்தம் 759