மாவட்டத்தின் பெயர் :: புதுக்கோட்டை ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் :: மணமேல்குடி
பதவியின் பெயர்:: கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர்
வரிசை எண் கிராம ஊராட்சியின் பெயர் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 அம்மாப்பட்டினம் 38
2 பிராமணவயல் 8
3 இடையாத்திமங்களம் 12
4 இடையாத்தூர் 7
5 கானாடு 9
6 கரகத்திக்கோட்டை 11
7 காரக்கோட்டை 23
8 கட்டுமாவடி 29
9 கீழமஞ்சக்குடி 19
10 கோலேந்திரம் 12
11 கோட்டைப்பட்டினம் 35
12 கிருஷ்ணாஜிப்பட்டினம் 19
13 மஞ்சக்குடி 12
14 மணலூர் 12
15 மணமேல்குடி 49
16 மின்னாமொழி 6
17 நெற்குப்பை 13
18 மும்பாலை 12
19 நெல்வேலி 11
20 நிலையூர் 12
21 பெருமருதூர் 7
22 சாத்தியடி 11
23 செய்யானம் 15
24 தண்டலை 14
25 தினையாகுடி 6
26 வெட்டிவயல் 13
27 வெள்ளூர் 10
28 விச்சூர் 26
மொத்தம் 451