மாவட்டத்தின் பெயர் :: புதுக்கோட்டை ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் :: அரிமளம்
பதவியின் பெயர்:: கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர்
வரிசை எண் கிராம ஊராட்சியின் பெயர் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 இரும்பாநாடு 7
2 கைக்குளன்வயல் 23
3 காரமங்கலம் 18
4 வாளரமாணிக்கம் 15
5 புதுநிலைவயல் 10
6 கே.இராயவரம் 16
7 நல்லாம்பாள் சமுத்திரம் 8
8 பிலியவயல் 14
9 நெடுங்குடி 12
10 கல்லூர் 16
11 இராயவரம் 15
12 கடியாப்பட்டி 23
13 செங்கீரை 12
14 ஆயிங்குடி 25
15 கே.செட்டிப்பட்டி 8
16 கண்ணன்காரக்குடி 14
17 தேக்காட்டூர் 57
18 பெருங்குடி 10
19 கடையக்குடி 11
20 மிரட்டுநிலை 15
21 வன்னியம்பட்டி 15
22 ஓணாங்குடி 15
23 கீழப்பனையூர் 16
24 சமுத்திரம் 15
25 கும்மங்குடி 22
26 துரையூர் 6
27 மேல்நிலைவயல் 14
28 ஏம்பல் 18
29 மதகம் 10
30 குருங்கலூர் 8
31 திருவாக்குடி 11
32 முனசந்தை 13
மொத்தம் 492