மாவட்டத்தின் பெயர் :: புதுக்கோட்டை ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் :: திருமயம்
பதவியின் பெயர்:: கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர்
வரிசை எண் கிராம ஊராட்சியின் பெயர் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 அரசம்பட்டி 21
2 அரங்கினாம்பட்டி 13
3 ஆதனூர் 15
4 ஆத்தூர் 9
5 இளஞ்சாவூர் 20
6 கண்ணனூர் 23
7 கோனாபட்டு 31
8 கோட்டையூர் 15
9 குலமங்கலம் 23
10 குழிபிறை 25
11 குருவிகொண்டான்பட்டி 7
12 கோட்டூர் 16
13 லெம்பலக்குடி 22
14 மேலப்பனையூர் 15
15 மேலூர் 26
16 மிதிலைபட்டி 10
17 நச்சாந்துப்பட்டி 17
18 நெய்க்கோணம் 9
19 நெய்வாசல் 18
20 கே.பள்ளிவாசல் 16
21 பி.அழகாபுரி 25
22 பனையப்பட்டி 32
23 புலிவலம் 15
24 பேரையூர் 22
25 ராங்கியம் 17
26 ராராபுரம் 14
27 சேதுராப்பட்டி 10
28 திருமயம் 59
29 துலையானூர் 29
30 ஊனையூர் 29
31 வெங்களூர் 9
32 வி.லக்ஷ்மிபுரம் 10
33 விராச்சிலை 20
மொத்தம் 642