மாவட்டத்தின் பெயர் :: புதுக்கோட்டை ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் :: அறந்தாங்கி
பதவியின் பெயர்:: கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர்
வரிசை எண் கிராம ஊராட்சியின் பெயர் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 அழியாநிலை 16
2 அத்தாணி 21
3 அமரசிம்மேந்திரபுரம் 13
4 ஆவணத்தான்கோட்டை 17
5 ஆளப்பிறந்தான் 16
6 ஆமாஞ்சி 16
7 ஆயிங்குடி 17
8 இடையார் 9
9 ஏகப்பெருமாளூர் 19
10 ஏகணிவயல் 21
11 கம்மங்காடு 9
12 கீழ்குடி அம்மன் ஜாக்கி 13
13 குளத்தூர் 8
14 குரும்பூர் 13
15 கோங்குடி 8
16 மன்னகுடி 13
17 மறமடக்கி 24
18 மாங்குடி 17
19 மேலப்பட்டு 16
20 மேல்மங்களம் 21
21 மேற்பனைக்காடு 42
22 மூக்குடி 26
23 நாகுடி 26
24 நற்பவளக்குடி 10
25 நாட்டுமங்களம் 24
26 நெய்வத்தளி 15
27 பஞ்சாத்தி 10
28 பரவாக்கோட்டை 13
29 பெரியாளூர் 15
30 பெருங்காடு 21
31 பூவற்றக்குடி 16
32 ரெத்தினக்கோட்டை 25
33 இராஜேந்திரபுரம் 19
34 இராமசாமிபுரம் 13
35 சிலட்டூர் 18
36 சிட்டங்காடு 13
37 சுப்பிரமணியபுரம் 25
38 சுனையக்காடு 16
39 தாந்தாணி 20
40 திருநாளூர் 24
41 தொழுவன்காடு 10
42 ஊர்வணி 23
43 வல்லவாரி 14
44 வேம்பங்குடி கிழக்கு 10
45 வேம்பங்குடி மேற்கு 12
46 வெட்டிவயல் 15
47 விஜயபுரம் 20
48 மங்களநாடு 16
49 கொடிவயல் 20
50 அரசர்குளம் கீழ்பாதி 24
51 அரசர்குளம் வடபாதி 7
52 அரசர்குளம் தென்பாதி 19
மொத்தம் 888