மாவட்டத்தின் பெயர் :: புதுக்கோட்டை ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் :: ஆவுடையார் கோயில்
பதவியின் பெயர்:: கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர்
வரிசை எண் கிராம ஊராட்சியின் பெயர் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 பாண்டிபத்திரம் 15
2 குன்னூர் 9
3 சிறுமருதூர் 9
4 குண்டகவயல் 14
5 சாட்டியக்குடி 9
6 வேட்டனூர் 19
7 பூவலூர் 13
8 துஞ்சனூர் 12
9 கீழச்சேரி 9
10 கீழ்க்குடிவாட்டாத்தூர் 11
11 பலவரசன் 16
12 தொண்டைமானேந்தல் 14
13 புத்தாம்பூர் 11
14 திருப்புன்னவாசல் 20
15 நட்டாணிபுரசகுடி 39
16 புண்ணியவயல் 22
17 திருப்பெருந்துறை 32
18 விளானூர் 13
19 அமரடக்கி 8
20 கரூர் 32
21 களபம் 15
22 தீயூர் 2
23 வெளிவயல் 11
24 பொன்னமங்கலம் 17
25 வேள்வரை 9
26 மீமிசல் 32
27 தாழனூர் 9
28 ஒக்கூர் 13
29 தீயத்தூர் 10
30 செங்காணம் 7
31 கதிராமங்கலம் 7
32 பொன்பேத்தி 21
33 பெருநாவலூர் 15
34 வீராமங்கலம் 8
35 காவதுகுடி 9
மொத்தம் 512