மாவட்டத்தின் பெயர் :: திருவள்ளுர் ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் :: பூண்டி
பதவியின் பெயர்:: கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர்
வரிசை எண் கிராம ஊராட்சியின் பெயர் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 அல்லிகுழி 19
2 அம்மம்பாக்கம் 10
3 ஆட்டரம்பாக்கம் 14
4 அனந்தேரி 10
5 அரியத்தூர் 15
6 சித்தம்பாக்கம் 17
7 தேவேந்தவாக்கம் 16
8 எல்லப்பநாயுடுபேட்டை 15
9 எறையூர் 19
10 கூனிப்பாளையம் 28
11 கச்சூர் 11
12 கலவை 11
13 காரணிசாம்பட்டு 10
14 கைவண்டூர் 30
15 குன்னவலம் 13
16 மாமண்டூர் 16
17 மேலக்கரமனூர் 16
18 மாம்பாக்கம் 19
19 மெய்யூர் 34
20 மொன்னவேடு 20
21 மோவூர் 18
22 நம்பாக்கம் 14
23 நந்திமங்கலம் 13
24 நெமிலியகரம் 16
25 நெல்வாய் 14
26 நெய்வேலி 15
27 ஒதப்பை 25
28 பாண்டூர் 34
29 பட்டரைபெரும்புதூர் 26
30 பென்னாலூர்பேட்டை 20
31 பேரிட்டிவாக்கம் 16
32 பெருஞ்சேரி 10
33 பிளேஸ்பாளையம் 14
34 போந்தவாக்கம் 17
35 பூண்டி 29
36 இராமஞ்சேரி 20
37 இராமநாதபுரம் 9
38 இராமதண்டலம் 28
39 இராமலிங்காபுரம் 8
40 சென்றாயன்பாளையம் 18
41 சிறுவானூர் 26
42 சோமதேவன்பட்டு 12
43 திருப்பாச்சூர் 62
44 திருப்பேர் 12
45 திம்மபூபாலபுரம் 17
46 தோமூர் 19
47 வேளகாபுரம் 14
48 வெள்ளாத்துக்கோட்டை 18
49 வெலமகண்டிகை 6
மொத்தம் 893