மாவட்டத்தின் பெயர் :: திருவள்ளுர் ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் :: மீஞ்சூர்
பதவியின் பெயர்:: கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர்
வரிசை எண் கிராம ஊராட்சியின் பெயர் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 அவுரிவாக்கம் 11
2 அரசூர் 15
3 அத்திப்பட்டு 73
4 ஆவூர் 11
5 ஆலாடு 26
6 அகரம் 17
7 தேவதானம் 15
8 ஏலியம்பேடு 38
9 ஏறுசிவன் 13
10 கூடுவாஞ்சேரி 16
11 கள்ளூர் 9
12 கடப்பாக்கம் 14
13 கல்பாக்கம் 17
14 கட்டாவூர் 12
15 லைட்அவுஸ் குப்பம் 10
16 காட்டுப்பள்ளி 25
17 கிளிக்கொடி 11
18 கோளூர் 21
19 கொடூர் 18
20 கோட்டைக்குப்பம் 10
21 கொண்டன்கரை 27
22 காட்டூர் 22
23 கம்மார்பாளையம் 18
24 காணியம்பாக்கம் 18
25 மெரடூர் 17
26 மெதூர் 25
27 மேலூர் 30
28 நெய்தவாயல் 36
29 நாலூர் 47
30 நந்தியம்பாக்கம் 31
31 பூங்குளம் 21
32 பெரியாகரும்பூர் 14
33 பிரளையம்பாக்கம் 13
34 பெரும்பேடு 20
35 புலிகட்(பழவேற்காடு) 34
36 பனப்பாக்கம் 11
37 அ.ரெட்டிபாளையம் 12
38 சேலியம்பேடு 12
39 சேகண்யம் 10
40 சிறுவாக்கம் 16
41 சுப்பாரெட்டிபாளையம் 31
42 சோம்பட்டு 10
43 சிறுளப்பாக்கம் 19
44 தடப்பெரும்பாக்கம் 42
45 தாங்கல்பெரும்புலம் 6
46 தத்தைமஞ்சி 14
47 திருப்பாலைவனம் 18
48 திருவெள்ளவாயல் 17
49 வஞ்சிவாக்கம் 18
50 வல்லூர் 44
51 வன்னிபாக்கம் 21
52 வாயலூர் 46
53 வேலூர் 18
54 வெள்ளிவாயல்சாவடி 26
55 அனுப்பம்பட்டு 27
மொத்தம் 1173