மாவட்டத்தின் பெயர் :: திருவள்ளுர் ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் :: கும்மிடிப்பூண்டி
பதவியின் பெயர்:: கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர்
வரிசை எண் கிராம ஊராட்சியின் பெயர் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 எடூர் 27
2 அன்னப்பநாயக்கன் குப்பம் 32
3 அயநல்லூர் 14
4 ஆத்துப்பாக்கம் 25
5 ஆரம்பாக்கம் 24
6 பூதூர் 26
7 செதில்பாக்கம் 11
8 எகுவாரபாளையம் 33
9 எகுமதுரை 12
10 எருக்குவாய் 15
11 எழவூர் 33
12 எனதிமேல்பாக்கம் 12
13 குருவாரஜாகண்டிகை 22
14 கெட்ட்னமல்லி 15
15 கரடிபுத்தூர் 15
16 கண்ணன்கோட்டை 16
17 கண்ணம்பாக்கம் 16
18 கீழ்முதலம்பேடு 35
19 கொல்லனூர் 7
20 குருவாட்டுச்சேரி 11
21 காரணி 17
22 மங்காவரம் 22
23 மங்கலம் 11
24 மதர்பாக்கம் 29
25 மாநல்லூர் 27
26 மெதிபாளையம் 12
27 முக்காரம்பாக்கம் 21
28 மேலக்கழனி 19
29 மேல்முதுலம்பேடு 13
30 நத்தம் 17
31 நரசிங்கபுரம் 16
32 நேமலூர் 31
33 நெல்வாய் 15
34 ஓபசமுத்திரம் 25
35 புதுகும்மிடிபூண்டி 62
36 பல்லவாடா 11
37 பாலவாக்கம் 14
38 பாத்தபாளையம் 20
39 பன்பாக்கம் 17
40 புதுப்பாளையம் 10
41 புதுவாயல் 12
42 பூவலை 12
43 பெத்திகுப்பம் 29
44 பெரியஓபுலாபுரம் 51
45 பூவலம்பேடு 28
46 பாதிரிவேடு 24
47 பெரியபுலியூர் 16
48 போந்தவாக்கம் 12
49 பெருவாயல் 24
50 ரெட்டாம்பேடு 10
51 சாணாபுத்தூர் 22
52 சிதாரஜகாண்டிகை 35
53 சிறுபுழல்பேட்டை 17
54 சிறுவாடா 15
55 சுண்ணாம்புகுளம் 20
56 சூரபூண்டி 19
57 தண்டல்சேரி 22
58 தேர்வழி 28
59 தேர்வாய் 38
60 தோக்கமூர் 12
61 வழுதலமேடு 20
மொத்தம் 1276