மாவட்டத்தின் பெயர் :: திருவள்ளுர் ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் :: பள்ளிப்பட்டு
பதவியின் பெயர்:: கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர்
வரிசை எண் கிராம ஊராட்சியின் பெயர் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 அத்திமாஞ்சேரி 12
2 கொல்லாலகுப்பம் 14
3 காக்களூர் 14
4 கரிம்பேடு 19
5 கர்லம்பாக்கம் 10
6 கீச்சலம் 21
7 கீளப்பூடி 13
8 கேசவராஜகுப்பம் 12
9 கொடிவலசா 25
10 கொளத்தூர் 14
11 கோணசமுத்திரம் 22
12 கொத்தகுப்பம் 9
13 கிருஷ்ணமராஜகுப்பம் 15
14 குமாரராஜுபேட்டை 11
15 மேளப்பூடி 20
16 நெடியம் 13
17 நெடுங்கல் 17
18 நொச்சிலி 21
19 பண்டரவேடு 28
20 பெருமாநெல்லூர் 9
21 பேட்டைகண்டிகை 6
22 புண்ணியம் 20
23 இராமசந்திராபுரம் 15
24 இராமசமுத்திரம் 10
25 இராமாபுரம் 6
26 சாமந்தவாடா 9
27 ஸ்ரீகாவேரிராஜூலிங்கவாரிபேட்டை 29
28 சூரராஜப்பட்டடை 11
29 திருமால்ராஜூபேட்டை 11
30 வடகுப்பம் 6
31 வெங்கடராஜகுப்பம் 11
32 வெளியகரம் 10
33 ஜங்காலபள்ளி 10
மொத்தம் 473