மாவட்டத்தின் பெயர் :: மதுரை ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் :: உசிலம்பட்டி
பதவியின் பெயர்:: கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர்
வரிசை எண் கிராம ஊராட்சியின் பெயர் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 அல்லிகுண்டம் 18
2 தொட்டப்பநாய்க்கனூர் 61
3 எருமார்பட்டி 12
4 ஜோதிநாய்க்கனூர் 18
5 கல்லூத்து 19
6 கீரிப்பட்டி 16
7 மானூத்து 14
8 மேக்கிழார்பட்டி 24
9 நக்கலப்பட்டி 48
10 நல்லுத்தேவன்பட்டி 12
11 நடுப்பட்டி 13
12 போத்தம்பட்டி 39
13 இராஜக்காப்பட்டி 12
14 சீமானூத்து 23
15 திம்மநத்தம் 22
16 உத்தப்பநாய்க்கனூர் 32
17 வடுகப்பட்டி 15
18 வகுரணி 15
மொத்தம் 413