மாவட்டத்தின் பெயர் :: மதுரை ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் :: செல்லம்பட்டி
பதவியின் பெயர்:: கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர்
வரிசை எண் கிராம ஊராட்சியின் பெயர் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 ஆரியபட்டி 22
2 அய்யனார்குளம் 21
3 போடுவார்பட்டி 9
4 பூதிபுரம் 23
5 ஏரவார்பட்டி 19
6 கோவிலாங்குளம் 26
7 கருமாத்தூர் 31
8 கண்ணனூர் 16
9 குறவகுடி 20
10 கட்டகருப்பன்பட்டி 12
11 கொடிக்குளம் 20
12 முதலைகுளம் 21
13 நாட்டார்மங்கலம் 24
14 பொறுப்புமேட்டுப்பட்டி 12
15 புள்ளநேரி 6
16 பன்னியான் 18
17 பாணாமூப்பன்பட்டி 12
18 பொட்டுலுப்பட்டி 13
19 பாப்பாபட்டி 12
20 ஏ.புதுப்பட்டி 21
21 செம்பட்டி 12
22 சக்கரப்பநாய்க்கனூர் 15
23 சிந்துபட்டி 18
24 சடச்சிபட்டி 10
25 திடியன் 17
26 தும்மகுண்டு 15
27 வாலாந்தூர் 19
28 வேப்பனூத்து 25
29 விக்கிரமங்கலம் 42
மொத்தம் 531