மாவட்டத்தின் பெயர் :: திண்டுக்கல் ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் :: நத்தம்
பதவியின் பெயர்:: கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர்
வரிசை எண் கிராம ஊராட்சியின் பெயர் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 கோட்டையூர் 26
2 குடகிபட்டி 30
3 ஆவிச்சிபட்டி 27
4 பூதகுடி 13
5 செல்லப்பநாயக்கன்பட்டி 23
6 குட்டுப்பட்டி 25
7 லிங்கவாடி 22
8 முளையூர் 20
9 பரளிபுதூர் 24
10 பண்ணுவார்பட்டி 15
11 பிள்ளையார்நத்தம் 21
12 புன்னப்பட்டி 40
13 என்.புதுப்பட்டி 38
14 ரெட்டியபட்டி 38
15 சமுத்திராப்பட்டி 24
16 சாத்தம்பாடி 28
17 சேத்தூர் 44
18 செந்துரை 60
19 உராளிபட்டி 25
20 சிரங்காட்டுப்பட்டி 23
21 சிறுகுடி 44
22 வேலம்பட்டி 45
23 கோசுகுறிச்சி 19
மொத்தம் 674