மாவட்டத்தின் பெயர் :: ராமநாதபுரம் ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் :: பரமக்குடி
பதவியின் பெயர்:: கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர்
வரிசை எண் கிராம ஊராட்சியின் பெயர் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 மேலப்பார்த்திபனூர் 38
2 தெளிச்சாத்தநல்லூர் 32
3 கமுதகுடி 12
4 வேந்தோணி 21
5 மேலாய்க்குடி 18
6 பெருங்காரை 17
7 கலையூர் 20
8 வெங்கிட்டன்குரிச்சி 16
9 மோசுகுடி 14
10 அரியனேந்தல் ஏ/பி 12
11 வெங்காளூர் 11
12 கீழப்பருத்தியூர் 11
13 பாம்பூர் 17
14 விளத்தூர் 21
15 கஞ்சியே ந்தல் 11
16 புதுக்குடி 10
17 குழந்தாபுரி 11
18 வழிமறிச்சான் ஏ/சி 11
19 நென்மேனி 11
20 எஸ்.அண்டக்குடி 18
21 சூடியூர் பி/சி 12
22 உரப்புளி 20
23 மடந்தை 19
24 தடுத்தலாங்கோட்டை ஏ/பி 7
25 பீர்க்கன்குறிச்சி 8
26 வாலாங்குடி 17
27 தோளூர் 9
28 எஸ்.காவனூர் 17
29 ஊரக்குடி 8
30 நெல்மடூர் 11
31 கே.கருங்குளம் 11
32 தினைக்குளம் 6
33 கள்ளிக்குடி ஏ/பி 10
34 மேலக்காவனூர் 6
35 பி.புத்தூர் 7
36 ஏனாதிகோட்டை 8
37 பொதுவக்குடி 12
38 கீழபார்த்திபனூர் 10
39 தென்பொதுவக்குடி 6
மொத்தம் 536