மாவட்டத்தின் பெயர் :: ராமநாதபுரம் ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் :: ஆர் எஸ் மங்கலம்
பதவியின் பெயர்:: கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர்
வரிசை எண் கிராம ஊராட்சியின் பெயர் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 திருப்பாலைக்குடி 19
2 கோவிந்தமங்கலம் 10
3 புல்லமடை 11
4 கடலூர் 12
5 கருங்குடி 11
6 ஆனந்தூர் 8
7 வரவணி 13
8 இராதானூர் 10
9 செங்குடி 10
10 சாத்தனூர் 6
11 சணவேலி 17
12 கொத்திடல் களக்குடி 12
13 தும்படைக்காகோட்டை 13
14 ஏ.ஆர்.மங்கலம் 14
15 சித்தூர்வாடி 9
16 ஆயிங்குடி 10
17 பாரனூர் 15
18 செவ்வாய்பேட்டை 12
19 அ.மணக்குடி 9
20 கற்காத்தகுடி 11
21 காவனூர் 10
22 காவனக்கோட்டை 10
23 அழகர்தேவன்கோட்டை 10
24 கொட்டகுடி 6
25 சேத்திடல் 13
26 ஓடைக்கால் 6
27 திருத்தேர்வளை 8
28 ஊரணங்குடி 6
29 கள்ளிக்குடி 8
30 கூடலூர் 9
31 பிச்சங்குறிச்சி 10
32 சோழந்தூர் 10
33 சிறுநாகுடி 6
34 மேல்பனையூர் 12
35 வடக்கலூர் 10
மொத்தம் 366